nguyên liệu giấy carton sóng. Tùy theo đặc điểm sóng giấy của tấm bìa carton sóng sử dụng mà phân loại hộp khác nhau: sóng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp

8 %
OFF
Save 500 VND
3 %
OFF
Save 200 VND
11 %
OFF
Save 3,000 VND
13 %
OFF
Save 400 VND
7 %
OFF
Save 300 VND
9 %
OFF
Save 800 VND
4 %
OFF
Save 300 VND
5 %
OFF
Save 400 VND