Giấy Duplex có một mặt màu trắng mịn, một mặt sần nhám màu ghi. Đây là dòng giấy giá bình dân và thông dụng trên thị trường