Giấy Duplex có một mặt màu trắng mịn, một mặt sần nhám màu ghi. Đây là dòng giấy giá bình dân và thông dụng trên thị trường

8 %
OFF
Save 500 VND
3 %
OFF
Save 200 VND
11 %
OFF
Save 3,000 VND
13 %
OFF
Save 400 VND
9 %
OFF
Save 800 VND
4 %
OFF
Save 300 VND
5 %
OFF
Save 400 VND