Bao gồm 2 phần tách rời thân hộp và nắp hộp (hay còn gọi là phần âm và phần dương). Phần âm là phần đáy hộp carton để đặt sản phẩm, hàng hóa. Phần dương là phần nắp đậy bao phủ một phần hoặc toàn bộ phần âm.

6 %
OFF
Save 1,000 VND
3 %
OFF
Save 200 VND
10 %
OFF
Save 2,000 VND

Hộp đựng đồng hồ, trang sức

Hộp đựng trang sức bằng giấy TNJ

9 %
OFF
Save 400 VND
5 %
OFF
Save 300 VND
11 %
OFF
Save 1,000 VND
2 %
OFF
Save 200 VND
17 %
OFF
Save 500 VND