Bao gồm 2 phần tách rời thân hộp và nắp hộp (hay còn gọi là phần âm và phần dương). Phần âm là phần đáy hộp carton để đặt sản phẩm, hàng hóa. Phần dương là phần nắp đậy bao phủ một phần hoặc toàn bộ phần âm.

SALE
7 %
PRICE OFF
8,200 VND 7,600 VND
SALE
6 %
PRICE OFF
18,000 VND 17,000 VND
18,000 VND 17,000 VND
SALE
3 %
PRICE OFF
5,800 VND 5,600 VND
5,800 VND 5,600 VND
SALE
10 %
PRICE OFF
21,000 VND 19,000 VND
21,000 VND 19,000 VND
SALE
8 %
PRICE OFF
65,000 VND 60,000 VND

Hộp đựng đồng hồ, trang sức

Hộp đựng trang sức bằng giấy TNJ

Giá liên hệ
Giá liên hệ
SALE
9 %
PRICE OFF
4,500 VND 4,100 VND
4,500 VND 4,100 VND
SALE
5 %
PRICE OFF
5,900 VND 5,600 VND
5,900 VND 5,600 VND
SALE
11 %
PRICE OFF
8,800 VND 7,800 VND
8,800 VND 7,800 VND
SALE
2 %
PRICE OFF
12,000 VND 11,800 VND
12,000 VND 11,800 VND
SALE
17 %
PRICE OFF
3,000 VND 2,500 VND
3,000 VND 2,500 VND

0967.137.666