Bao gồm 2 phần tách rời thân hộp và nắp hộp (hay còn gọi là phần âm và phần dương). Phần âm là phần đáy hộp carton để đặt sản phẩm, hàng hóa. Phần dương là phần nắp đậy bao phủ một phần hoặc toàn bộ phần âm.